Vaccinationskrav i Europa

Der er lidt forskellige krav ved indrejse til landene i Europa.

                  

De fleste EU-lande har siden 2012 haft de samme krav ved indrejse.
De gældende krav er:

  • at hunden skal være ID-mærket
  • at hunden skal have det blå EU pas til selskabsdyr - eller hundepas, som det også kaldes. Passet udstedes ved den praktiserende dyrlæge. For at passet er gyldigt, skal det være underskrevet og stemplet af dyrlægen; og det skal også fremgå, at hunden er vaccineret mod rabies (hundegalskab)
  • at hunden har en gyldig rabiesvaccination. Hunden skal være vaccineret mindst 21 dage før afrejsen. Hvis hunden er blevet vaccineret før 1-års alderen, skal den vaccineres igen efter 1 år. Ellers er det normalt revaccination hvert 3. år.

Se mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Her kan du søge de helt præcise regler frem, afhængig af, hvilket land, du skal til:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Sådan-rejser-du-med-din-hund.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=Rejse+med+k%c3%a6ledyr&